pondělí 4. listopadu 2013

NALÉHAVÝ BULLETIN AKCE A ODVOLÁNÍ

NALÉHAVÝ BULLETIN AKCE A ODVOLÁNÍ
Mezinárodní tribunál zločinů církve a státu (ITCCS) – Ústřední kancelář, Brusel

Pondělí, 14.října 2013 – 09:00 GMT

Kult dětských obětí zahrnující evropské elity je odhalen druhou skupinou očitých svědků – pozůstalých;
Klíčová svědkyně Toos Nijenhuisová čelí novým útokům


HOLANDSKO:

Vedoucí evropští církevní a vládní zastupitelé účastnící se rituálních znásilňování a vražd dětí jsou jmenováni novou skupinou očitých svědků, jejichž výpovědi souhlasí s veřejnými prohlášeními z minulého května, vydanými Toos Nijenhuisovou z Holandska, která přežila kultovní mučení. (http://itccs.org/2013/05/, rozhovor z 8. května 2013)

7. října tito noví svědci dodali Ústřední kanceláři ITCCS a právníkům v Ženevě notářsky ověřená čestná prohlášení, která popisují jejich pozorování nebo účast v rituálním znásilnění, mučení a vraždě dětí v raném věku až pěti let na soukromých pozemcích v Holandsku a Francii. Svědkové jmenují dva katolické kardinály, francouzského soudce, belgické kněží a členy nizozemské a britské královské rodiny jako účastníky v těchto zločinech.
8. května tohoto roku ITCCS uveřejnilo exkluzívní rozhovor s Toos Nijenhuisovou, ve kterém jmenuje některé z těch samých mužů, uvedených v těchto posledních čestných prohlášeních, jako kultovní účastníky. Podle nejen Toos ale i těchto nových svědků, děti byly běžně unášeny, drogovány, znásilněny, mučeny, loveny a zabíjeny v rituálních děních. Toos identifikovala alespoň jedno pole v jižním Holandsku, kde se takovéto rituální vraždy a pohřbívání děly, až nedávno jako v 2010. (viz výše uveden youtube odkaz)

V souvislosti s těmi novými odhaleními Toos a její rodina museli čelit nedávným útokům a výhrůžkám s účelem zničit ji a její asociaci s ITCCS a jeho oborovým tajemníkem Kevinem Annettem, který jí prvně pomohl zdokumentovat a publikovat příběh Toos Nijenhuisové. 

Tato napadení přišla od bílé Jihoafričanky, filmařky Melani Spencerová (aka "Mel Ve"), a jejího manžela Richarda, nizozemského residenta, kteří původně pracovali s paní Nijenhuisovou, ale kteří byli podle všeho obráceni proti ní a proti ITCCS. 

V emailových dopisech se Spencerová snažila vynutit peníze z Toos a její rodiny, vyhrožovala jí se soudním líčením a znevažovala a lhala o Toos i o Kevinu Annettovi na blogu rádiových programů během minulého týdne bez jakéhokoliv důvodu či provokace. (Tyto dopisy,Toosiny výpovědi a poslední čestná prohlášení kultovních svědků jsou registrovány v ITCCS a budou zveřejněny po poradě s Právním oddělením ITCCS).

V dnešní odezvě Ústřední ředitelství ITCCS vydalo následující poradní a veřejné prohlášení,

Tomuto hrdinskému úsilí od Toos Nijenhuisové k záchraně dětí v budoucnosti před mučením a vraždou rukama mocných mužů je dnes vyhrožováno , teď, když i jiní se začínají přihlašovat aby potrvdili její příběh. ITCCS se dovolává ke všem pobočkám a stoupencům aby se teď postavili za paní Nijenhuisovou a další svědky tím, že jim pomohou spolupracovat s ITCCS a založit místní soudy zvykového práva, které mohou jmenovat a vyšetřovat pachatele a chránit nevinné.”
Naše ředitelství take formálně formally distancuje ITCCS od Melani Spencerové a jejího manžela Richarda a zneuznává jejich kruté a nevyprovokované útoky na oba Toos Nijenhuisovou a Kevina Annetta – útoky, které jsou zaměřeny na ochranu bohatých vrahů dětí . Nyní je čas podpořit a utěšit hrdiny jako Toos Nijenhuisovou, která přežila kultovní rituální mučení jako dítě aby se svět dozvěděl tuto strašnou pravdu a zastavil toto zlo navždycky.”

V novém roce ITCCS zahájí v Evropě novou kampaň na odhalení tohoto kultu dětských vražd a těch, kdo jsou v něm stále ještě aktivní, skrze Soud zvykového práva , který bude svolán v Holandsku s podporou Toos Nijenhuisové a dalších svědků. Tento nový tým zahrne evropské právníky a skupiny pro lidská práva jakož i ty, kdo přežili rituální mučení po celém světě.

Kontakt itccscentral@gmail.com  na pomoc s touto kampaní.

Vydáno Centrálou ITCCS, Brusel

14.10.2013

“Viděla jsem jak Joseph Ratzinger zabil malou holčičku”

Poradce světových médií Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS) a jeho Ústředního ředitelství, Brusel

“Viděla jsem jak Joseph Ratzinger zabil malou holčičku”:
Očité svědectví rituálního obětování z 1987 potvrzuje výpověď Toos Nijenhuis z Holandska

Nová evidence viny Vatikánu podněcuje italské politiky ke konfrontaci papeže Francise zatímco následovný soudní případ je ohlášen  - papežství sahá k represáliím globálním útokem “černých operací” proti ITCCS

 
Aktuální zprávy - Shrnutí a doplňky ITCCS centrály, Brusel

Pondělí, 28. října 2013

Kriminální prosekuce opět dalšího papeže se přiblížila realitě v tomto měsíci, kdy italští politikové se shodli na spolupráci s ITCCS v soudním dvoru veřejného práva proti papežství kvůli ukrývání hledaného uprchlíka před spravedlností: sesazeného papeže Benedikta, Josepha Ratzingera.

K dohodě došlo poté co nová svědkyně potvrdila zapojení Ratzingera v rituálním obětování dítěte v Holandsku v srpnu 1987.

“Viděla jsem jak Joseph Ratzinger zabil malou holčičku na francouzském zámku na podzim 1987” prohlásila svědkyně, která byla pravidelnou účastnicí kultovního rituálního mučení a zabíjení dětí.

“Bylo to ohavné a hrozné, a nestalo se to jen jedenkráte. Ratzinger se často účastnil. On a (nizozemský katolický kardinál) Alfrink a (zakladatel Bilderbergerů) prince Bernhard byli jedněmi z více prominentních mužů, kteří se účastnili.”

Nový svědek potvrzuje oznámení Toos Nijenhuis, holanďanky, která vystoupila na veřejnost 8. května se svým svědectvím ohledně podobných zločinů týkajících se Ratzingera, Alfrinka a Bernharda. (viz: http://youtu.be/-A1o1Egi20c )

Brzy po jeho historickém odstoupení z úřadu minulého 11. února, Joseph Ratzinger byl usvědčen ze zločinů proti lidskosti dne 25. února 2013 bruselským Mezinárodním soudním dvorem veřejného práva, a byl proti němu vystaven zatýkací rozkaz světových občanů. Od té doby se vyhýbá zatčení uvnitř Vatican City pod usnesením současného papeže Francise.

Vynoření této nové evidence o vatikánské spoluvině na vraždě dítěte podnítilo skupinu italských politiků k souhlasu na spolupráci s ITCCS při konfrontaci papežství se soudním dvorem veřejného práva ve případu proti papeži Francisovi, Jorgeu Bergogliovi, kvůli jeho ochrany Ratzingera a kvůli jeho vlastní spoluviny na válečných zločinech. Tito politikové jsou v uzavřených jednáních se zástupci ITCCS od 22.září.

“Díváme se na změnu, ne-li zrušení Lateránské dohody naší země s Vatikánem, jehož akce ukrývání toho, kdo znásilňuje děti, se rozhodně setkává s definicí Nadnárodní kriminální organizace podle mezinárodního práva” prohlásil mluvčí za jednoho z těchto politiků.

V odezvě během stejného týdne 7. října, kdy tyto nové výpovědi vyvstaly na povrch,Vatikán započal sérii útoků proti skupinám ITCCS v Evropě, angažovaných v dokumentování církevního zapojení v kultovních rituálních vraždách.

Během tohoto týdne placení činitelé sabotážovali práci ITCCS v Holandsku a Irsku a 14. října byla hlavní webová stránka ITCCS zničena těmito samými sabotéry.

Politické zdroje v Římě prozradily, že tyto útoky byly placeny a koordinovány přes kancelář Vatikánské espionážní agentury známé pod názvem “Svatá alliance” nebo “Bytost”, a přes její pobočnou kancelář “špinavých operací” Sodalitium Pianum, ustanovenou v Římě v 1913. Zahrnuly také agenty papežského nuncia v Holandsku, arcibishopa Andre Dupuye, který navázal přímý kontakt se dvěma z oněch sabotérů, “Mel a Richardem Ve”, a s arcibiskupem z Dublinu, Diarmuidem Martinem, který rovněž podplácel za účelem narušit práci ITCCS v Irsku.

“Vatikán samozřejmě panikuje. To je dobré znamení” poznamenal dnes ITCCS oborový tajemník Kevin Annett z New York City.

“Politická doba se posunula proti církvi a již není více možno aby se vrazi dětí v róbách schovávali za Lateránskou dohodu. Ve své smrtelné agónii používá církevní hierarchie své obvyklé metody lží a dezinformace aby přesunula pozornost od své vlastní zločinné viny.

V odezvě na tento průlom a obnovené útoky na svou práci, Ústřední ředitelství ITCCS v Bruselu dnes oznámilo následující prohlášení světovým médiím a svým pobočkám ve dvaceti šesti zemích:

1. Během listopadu naše síť svolá globální tiskovou konferenci s italskými politiky v Římě za účelem vyhlášení nové fáze naší kampaně za zrušení světské moci Vatikánu. Tato kampaň zahrne zahájení nového společného ustanovení soudní žaloby proti současnému papeži Francisovi a jeho agentům za spoluvinu na zločinech proti lidskosti a kultovní rituální vraždě.

2. Abychom zabezpečili tyto snahy, naše hlavní webová stránka
www.itccs.org je obnovena a opatřená novými bezpečnostními funkcemi. Kromě toho, od daného okamžiku, všechny ITCCS sekce budou operovat podle oficiální Charty, kterou musí všichni členové podepsat a na ni přísahat. Kopie této Charty bude zveřejněna na itccs.org a v oběhu mezi všemi našimi sekcemi.

3. Pro informační účely, naše bývalé televizní sídlo na
www.itccs.tv bylo zkompromitováno a zabaveno placenými činiteli známými pod přezdívkami “Mel a Richard Ve”, kteří jednají v záměrné opozici k ITCCS aby očernili naše úsilí a dobré jméno Kevina Annetta, našeho oborového tajemníka. Ani “Mel” ani “Richard Ve” natož itccs.tv stránka jsou spojeni s, či jakýmkoli způsobem reprezentují, ITCCS.

4. Jorge Bergoglio (alias papež Francis) a další představitelé Vatikánu jsou nyní pod kriminálním vyšetřováním za ohavné činy zahrnující obchodování s dětmi, jejich mučení a vraždy. Radíme všem osobám aby se vyhýbaly asistenci Bergogliovi a jeho agentům pod trestem odsouzení ve zkráceném řízení za účast v prokázané kriminální konspiraci vycházející z kurie a úřadu římského papeže.

Prosím věnujte pozornost dalším hlášením a akcím.

Toto oznámení bylo vylo vydáno 28. října 2013 Ústředním ředitelstvím Mezinárodního tribunálu proti zločinům církve a státu v Bruselu, Belgie.

Kontakt:
itccscentral@gmail.com