pondělí 4. listopadu 2013

NALÉHAVÝ BULLETIN AKCE A ODVOLÁNÍ

NALÉHAVÝ BULLETIN AKCE A ODVOLÁNÍ
Mezinárodní tribunál zločinů církve a státu (ITCCS) – Ústřední kancelář, Brusel

Pondělí, 14.října 2013 – 09:00 GMT

Kult dětských obětí zahrnující evropské elity je odhalen druhou skupinou očitých svědků – pozůstalých;
Klíčová svědkyně Toos Nijenhuisová čelí novým útokům


HOLANDSKO:

Vedoucí evropští církevní a vládní zastupitelé účastnící se rituálních znásilňování a vražd dětí jsou jmenováni novou skupinou očitých svědků, jejichž výpovědi souhlasí s veřejnými prohlášeními z minulého května, vydanými Toos Nijenhuisovou z Holandska, která přežila kultovní mučení. (http://itccs.org/2013/05/, rozhovor z 8. května 2013)

7. října tito noví svědci dodali Ústřední kanceláři ITCCS a právníkům v Ženevě notářsky ověřená čestná prohlášení, která popisují jejich pozorování nebo účast v rituálním znásilnění, mučení a vraždě dětí v raném věku až pěti let na soukromých pozemcích v Holandsku a Francii. Svědkové jmenují dva katolické kardinály, francouzského soudce, belgické kněží a členy nizozemské a britské královské rodiny jako účastníky v těchto zločinech.
8. května tohoto roku ITCCS uveřejnilo exkluzívní rozhovor s Toos Nijenhuisovou, ve kterém jmenuje některé z těch samých mužů, uvedených v těchto posledních čestných prohlášeních, jako kultovní účastníky. Podle nejen Toos ale i těchto nových svědků, děti byly běžně unášeny, drogovány, znásilněny, mučeny, loveny a zabíjeny v rituálních děních. Toos identifikovala alespoň jedno pole v jižním Holandsku, kde se takovéto rituální vraždy a pohřbívání děly, až nedávno jako v 2010. (viz výše uveden youtube odkaz)

V souvislosti s těmi novými odhaleními Toos a její rodina museli čelit nedávným útokům a výhrůžkám s účelem zničit ji a její asociaci s ITCCS a jeho oborovým tajemníkem Kevinem Annettem, který jí prvně pomohl zdokumentovat a publikovat příběh Toos Nijenhuisové. 

Tato napadení přišla od bílé Jihoafričanky, filmařky Melani Spencerová (aka "Mel Ve"), a jejího manžela Richarda, nizozemského residenta, kteří původně pracovali s paní Nijenhuisovou, ale kteří byli podle všeho obráceni proti ní a proti ITCCS. 

V emailových dopisech se Spencerová snažila vynutit peníze z Toos a její rodiny, vyhrožovala jí se soudním líčením a znevažovala a lhala o Toos i o Kevinu Annettovi na blogu rádiových programů během minulého týdne bez jakéhokoliv důvodu či provokace. (Tyto dopisy,Toosiny výpovědi a poslední čestná prohlášení kultovních svědků jsou registrovány v ITCCS a budou zveřejněny po poradě s Právním oddělením ITCCS).

V dnešní odezvě Ústřední ředitelství ITCCS vydalo následující poradní a veřejné prohlášení,

Tomuto hrdinskému úsilí od Toos Nijenhuisové k záchraně dětí v budoucnosti před mučením a vraždou rukama mocných mužů je dnes vyhrožováno , teď, když i jiní se začínají přihlašovat aby potrvdili její příběh. ITCCS se dovolává ke všem pobočkám a stoupencům aby se teď postavili za paní Nijenhuisovou a další svědky tím, že jim pomohou spolupracovat s ITCCS a založit místní soudy zvykového práva, které mohou jmenovat a vyšetřovat pachatele a chránit nevinné.”
Naše ředitelství take formálně formally distancuje ITCCS od Melani Spencerové a jejího manžela Richarda a zneuznává jejich kruté a nevyprovokované útoky na oba Toos Nijenhuisovou a Kevina Annetta – útoky, které jsou zaměřeny na ochranu bohatých vrahů dětí . Nyní je čas podpořit a utěšit hrdiny jako Toos Nijenhuisovou, která přežila kultovní rituální mučení jako dítě aby se svět dozvěděl tuto strašnou pravdu a zastavil toto zlo navždycky.”

V novém roce ITCCS zahájí v Evropě novou kampaň na odhalení tohoto kultu dětských vražd a těch, kdo jsou v něm stále ještě aktivní, skrze Soud zvykového práva , který bude svolán v Holandsku s podporou Toos Nijenhuisové a dalších svědků. Tento nový tým zahrne evropské právníky a skupiny pro lidská práva jakož i ty, kdo přežili rituální mučení po celém světě.

Kontakt itccscentral@gmail.com  na pomoc s touto kampaní.

Vydáno Centrálou ITCCS, Brusel

14.10.2013

“Viděla jsem jak Joseph Ratzinger zabil malou holčičku”

Poradce světových médií Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS) a jeho Ústředního ředitelství, Brusel

“Viděla jsem jak Joseph Ratzinger zabil malou holčičku”:
Očité svědectví rituálního obětování z 1987 potvrzuje výpověď Toos Nijenhuis z Holandska

Nová evidence viny Vatikánu podněcuje italské politiky ke konfrontaci papeže Francise zatímco následovný soudní případ je ohlášen  - papežství sahá k represáliím globálním útokem “černých operací” proti ITCCS

 
Aktuální zprávy - Shrnutí a doplňky ITCCS centrály, Brusel

Pondělí, 28. října 2013

Kriminální prosekuce opět dalšího papeže se přiblížila realitě v tomto měsíci, kdy italští politikové se shodli na spolupráci s ITCCS v soudním dvoru veřejného práva proti papežství kvůli ukrývání hledaného uprchlíka před spravedlností: sesazeného papeže Benedikta, Josepha Ratzingera.

K dohodě došlo poté co nová svědkyně potvrdila zapojení Ratzingera v rituálním obětování dítěte v Holandsku v srpnu 1987.

“Viděla jsem jak Joseph Ratzinger zabil malou holčičku na francouzském zámku na podzim 1987” prohlásila svědkyně, která byla pravidelnou účastnicí kultovního rituálního mučení a zabíjení dětí.

“Bylo to ohavné a hrozné, a nestalo se to jen jedenkráte. Ratzinger se často účastnil. On a (nizozemský katolický kardinál) Alfrink a (zakladatel Bilderbergerů) prince Bernhard byli jedněmi z více prominentních mužů, kteří se účastnili.”

Nový svědek potvrzuje oznámení Toos Nijenhuis, holanďanky, která vystoupila na veřejnost 8. května se svým svědectvím ohledně podobných zločinů týkajících se Ratzingera, Alfrinka a Bernharda. (viz: http://youtu.be/-A1o1Egi20c )

Brzy po jeho historickém odstoupení z úřadu minulého 11. února, Joseph Ratzinger byl usvědčen ze zločinů proti lidskosti dne 25. února 2013 bruselským Mezinárodním soudním dvorem veřejného práva, a byl proti němu vystaven zatýkací rozkaz světových občanů. Od té doby se vyhýbá zatčení uvnitř Vatican City pod usnesením současného papeže Francise.

Vynoření této nové evidence o vatikánské spoluvině na vraždě dítěte podnítilo skupinu italských politiků k souhlasu na spolupráci s ITCCS při konfrontaci papežství se soudním dvorem veřejného práva ve případu proti papeži Francisovi, Jorgeu Bergogliovi, kvůli jeho ochrany Ratzingera a kvůli jeho vlastní spoluviny na válečných zločinech. Tito politikové jsou v uzavřených jednáních se zástupci ITCCS od 22.září.

“Díváme se na změnu, ne-li zrušení Lateránské dohody naší země s Vatikánem, jehož akce ukrývání toho, kdo znásilňuje děti, se rozhodně setkává s definicí Nadnárodní kriminální organizace podle mezinárodního práva” prohlásil mluvčí za jednoho z těchto politiků.

V odezvě během stejného týdne 7. října, kdy tyto nové výpovědi vyvstaly na povrch,Vatikán započal sérii útoků proti skupinám ITCCS v Evropě, angažovaných v dokumentování církevního zapojení v kultovních rituálních vraždách.

Během tohoto týdne placení činitelé sabotážovali práci ITCCS v Holandsku a Irsku a 14. října byla hlavní webová stránka ITCCS zničena těmito samými sabotéry.

Politické zdroje v Římě prozradily, že tyto útoky byly placeny a koordinovány přes kancelář Vatikánské espionážní agentury známé pod názvem “Svatá alliance” nebo “Bytost”, a přes její pobočnou kancelář “špinavých operací” Sodalitium Pianum, ustanovenou v Římě v 1913. Zahrnuly také agenty papežského nuncia v Holandsku, arcibishopa Andre Dupuye, který navázal přímý kontakt se dvěma z oněch sabotérů, “Mel a Richardem Ve”, a s arcibiskupem z Dublinu, Diarmuidem Martinem, který rovněž podplácel za účelem narušit práci ITCCS v Irsku.

“Vatikán samozřejmě panikuje. To je dobré znamení” poznamenal dnes ITCCS oborový tajemník Kevin Annett z New York City.

“Politická doba se posunula proti církvi a již není více možno aby se vrazi dětí v róbách schovávali za Lateránskou dohodu. Ve své smrtelné agónii používá církevní hierarchie své obvyklé metody lží a dezinformace aby přesunula pozornost od své vlastní zločinné viny.

V odezvě na tento průlom a obnovené útoky na svou práci, Ústřední ředitelství ITCCS v Bruselu dnes oznámilo následující prohlášení světovým médiím a svým pobočkám ve dvaceti šesti zemích:

1. Během listopadu naše síť svolá globální tiskovou konferenci s italskými politiky v Římě za účelem vyhlášení nové fáze naší kampaně za zrušení světské moci Vatikánu. Tato kampaň zahrne zahájení nového společného ustanovení soudní žaloby proti současnému papeži Francisovi a jeho agentům za spoluvinu na zločinech proti lidskosti a kultovní rituální vraždě.

2. Abychom zabezpečili tyto snahy, naše hlavní webová stránka
www.itccs.org je obnovena a opatřená novými bezpečnostními funkcemi. Kromě toho, od daného okamžiku, všechny ITCCS sekce budou operovat podle oficiální Charty, kterou musí všichni členové podepsat a na ni přísahat. Kopie této Charty bude zveřejněna na itccs.org a v oběhu mezi všemi našimi sekcemi.

3. Pro informační účely, naše bývalé televizní sídlo na
www.itccs.tv bylo zkompromitováno a zabaveno placenými činiteli známými pod přezdívkami “Mel a Richard Ve”, kteří jednají v záměrné opozici k ITCCS aby očernili naše úsilí a dobré jméno Kevina Annetta, našeho oborového tajemníka. Ani “Mel” ani “Richard Ve” natož itccs.tv stránka jsou spojeni s, či jakýmkoli způsobem reprezentují, ITCCS.

4. Jorge Bergoglio (alias papež Francis) a další představitelé Vatikánu jsou nyní pod kriminálním vyšetřováním za ohavné činy zahrnující obchodování s dětmi, jejich mučení a vraždy. Radíme všem osobám aby se vyhýbaly asistenci Bergogliovi a jeho agentům pod trestem odsouzení ve zkráceném řízení za účast v prokázané kriminální konspiraci vycházející z kurie a úřadu římského papeže.

Prosím věnujte pozornost dalším hlášením a akcím.

Toto oznámení bylo vylo vydáno 28. října 2013 Ústředním ředitelstvím Mezinárodního tribunálu proti zločinům církve a státu v Bruselu, Belgie.

Kontakt:
itccscentral@gmail.com

pátek 11. října 2013

Aktuální zprávy: Osvobozený aktivista Steve Finney a jeho rodina hovoří o bezprávném zatčení a uvěznění

Aktuální zprávy: Osvobozený aktivista Steve Finney a jeho rodina hovoří o bezprávném zatčení a uvěznění, o kampani, která jej osvobodila, a o svých plánech bojovat proti obchodování s dětmi s e soudy veřejného práva v Kitcheneru, Ontario:  

Prosíme přepošlete .... Sjednocený lid může zvítězit!

neděle 8. září 2013

Italští politikové se setkají s Kevinem Annettem a ITCCS aby naplánovali obsáhlou kampaň pro zesvětštění Vatikánu

Italští politikové se setkají s Kevinem Annettem a ITCCS aby naplánovali obsáhlou kampaň pro zesvětštění Vatikánu -
            Duchovní shromáždění bude svoláno dne 22. září v Římě a dvaceti dalších zemích

Aktuální zprávy z Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS) 

Pondělí, 26. srpna 2013

Řím -

Kampaň za spravedlnost pro oběti katolické církve pokročila o minulém víkendu významným krokem kupředu, když se dvě politické strany v Itálii dohodly na zářijovém setkání s představiteli ITCCS.

Na tomto setkání se naplánuje co vnitřní vyhláška nazývá “obsáhlou politickou a právní kampaní zesvětštit církev a přivést ji pod právo státu a demokratické kontroly”.

Tato kampaň zahrne jako svůj cíl zrušení takzvané Lateránské dohody mezi Itálií a Vatikánem, která ochraňuje církev před soudním stíháním za její zločiny proti humanitě.

Inspirovány Bruselskou deklarací ze 4. srpna, kdy ITCCS prohlásil Římsko- katolickou církvi za nadnárodní kriminální těleso podle mezinárodního práva,italské strany se dohodly na tom, že nastal čas na “ rozhodnou politickou akci v Itálii jménem všech obětí papežství”. (
viz www.itccs.org ze 3.srpna)

Zůčastněné strany mají v současnosti zastoupení v Italské Poslanecké směnovně i v Senátu. Jejich dohoda účastnit se neoficiálních jednání s představiteli ITCCS, včetně oborového tajemníka ITCCS ctihodného Kevina Annetta, byla uzavřena jejich příslušnými vedoucími orgány v sobotu 24. srpna na společné konferenci.

Tato fakta byla sdělena centrále ITCCS v Bruselu ve stejný den ve společném komuniké, které bylo podepsáno mluvčími za obě strany, pod pseudonymy “Massimo” a “Maria”.

Mluvě dnes z hlavního města Washingtonu, ctihodný Annett oslavil tento posun jako “průlom, na který jsme všichni čekali”.

“Naše kampaň byla odjakživa neodmyslitelně politická kvůli obludnosti institucionálního zločinu, který konfrontujeme. Proto je potěšitelné, že italští politikové konečně učiňují kroky na odstranění a omezení moci katolické církve jako zločinného orgánu – a nenechají peníze a vliv Vatikánu, aby je zastavily, čemuž tak bylo až do teď.”

“Vím, že jejich odvážný příklad nebude ztracen na politicích a vládách i jinde.”

Z důvodů bezpečnosti obě strany provedou svá zářijová setkání s ITCCS tajně, na území Itálie a na neoznámeném místě ve Švýcarsku.

Mezitím plánovaná konvergence duchovních starších a těch, co přežili církevní mučení, ve Vatikánu v neděli 22. září, probíhá s novou důrazností.

Nazvaná
“Celosvětové shromáždění duchovního znovunabytí”, tato rovnodenní událost zahrne simultánní seskupování, kostelní okupace a obecná zaříkání v katolických církvích v jednadvaceti zemích během tohoto jediného dne.

V prohlášení ze 20. srpna, vydaném koalicí “Ne pod naším jménem! (Non!) katolického a protestantského duchovenstva se sídlem v Americe, která spolusponzoruje Shromáždění, je řečeno,

“Vatikán již je legálně zrušen a shledán vinným z ohavných zločinů v soudech veřejného práva lidstva. Nyní tuto církev rušíme i duševně a tvoříme pro křesťany nový způsob jak ukončit jejich dědictví křesťanství imperiálního, které ochraňuje znásilňování dětí a genocidu. Církev není Kristus.”

“Toto shromáždění je aktem pokání a zaříkání a je provedeno vůlí boží a těmi z nejposlednějších božích dětí. Teď je čas pro všechny opravdové křesťany opustit falešnou církev a nechat ty mrtvé duše v Římě pohřbít své vlastní mrtvé.”

Zůstaňte naladěni na
www.itccs.org pro další ohlášení těchto seskupení a událostí.
* Zkontaktovat Ne pod mým jménem! Je možno na thecommonland@gmail.com
Vydáno 26. srpna 2013 Ústřední centrálou ITCCS v Bruselu    
(G. Dufort, Tajemník)
itccscentral@gmail.com